Publikációk

Első szerző

 1. Dózsa Cs., Illés L., Lázár Gy.,Mohos E., Ailish H., Helter T.,[2018]. Bariátriai műtétek költség-hasznosság elemzése Magyarországon. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 17(10), 57-62

 2. Dózsa Cs., Illés L., Paszt A. ,Mohos E. [2018]. A bariátriai sebészet társadalombiztosítási finanszírozásának szükségessége Magyarországon. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 17(10), 18-22

 3. Dózsa Cs., Vellai B.[2018]. Labordiagnosztika a kardiológia szolgálatában. IME 17(3): 47-51. 5 old.

 4. Dózsa, Cs., Borcsek, B., Tóth, J. [2016]. Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések a hazai kórházszektorban, 2007-2015. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy,15(3): 5-10. 6 old.

 5. Dózsa, Cs., Malbaski N., Sándor J., Ajzner, É. [2016]. A laborkassza elemzése: makrotrendek és szakmai programok. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy, XV. évf.Labor különszám: 2-16. 11 old.

 6. Dózsa, Cs., Borbás, F. [2015]. Az integrált ellátás koncepcionális keretrendszere és az integráció lehetőségei az alapellátásban.Orvosi Hetilap, 156(22): 881–887. 7 old.

 7. Dózsa, Cs., Reiter, J., Bodnár, V., Czágler, P., Joó, T., Skultéty, L., Terplán, Zs. [2015]. Kórházak stratégiai tervezése és Balanced Scorecardjai : az angolszász, német, spanyol és francia nyelvterületeken. Egészségügyi Gazdasági Szemle53(2): 22-41. 10 old.

 8. Dózsa, Cs. [2015]. Struktúraváltás EU-s támogatással: az EU Strukturális Alapjainak felhasználása a hazai kórházszektorban. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 53(1): 12-27. 16 old.

 9. Dózsa, Cs., Kövi R., Borbás, F. [2015]. A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),14(3): 5-10. 6 old.

 10. Dózsa, Cs., László, T., Palaticz, E., [2014]. Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),13(Egészség-gazdaságtani különszám): 17-23. 7 old.

 11. Dózsa Csaba [2014]. Kórházkezelés.HVG, 36(27): 72-73. 2 old.

 12. Dózsa, Cs., Krenyácz, É., Csikós, Á., Kósa, K. [2013].A hospice-palliatív ellátás egészség-gazdaságtani megközelítésben. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 51(2): 22-30. 9 old.

 13. Dózsa, Cs. [2012]. Az Európai Uniós fejlesztések: NFT II. – Kapuzárás előtti kasszasöprés. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),9(6): 20-26. 7 old.

 14. Dózsa, Cs. [2012]. A spontán államosítás kockázatai és lehetőségei, avagy mi várható a rendszer átalakításáról?Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),9(3): 5-12. 8 old.

 15. Dózsa, Cs., Ecseki, A. [2012]. Fókuszban a hazai kórházszektor: a hatékonyság mérésének lehetőségei és korlátai a Data Envelopement Analysis (DEA) módszertan alkalmazásával.Egészségügyi Gazdasági Szemle,50(2) Egészségügyi rendszer Teljesítményértékelés I. rész:25-32. 8 old.

 16. Dózsa, Cs. [2011]. Az OEP szolgáltatásvásárlói és biztosítói szerepének erősítése.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 49(4) Biztosítás az egészségügyben I. rész: 14-19. 6 old.

 17. Dózsa, Cs. [2011]. Struktúra-váltás az egészségügyben – a kórházak stratégiai mozgástere a 2000-es években. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 10(3): 22-28. 7 old.

 18. Dózsa, Cs. [2011]. A hazai kórházak csoportosítása klaszterelemzéssel, 2006-2009. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 49(1): 14-26. 13 old.

 19. Dózsa, Cs., Ecseki A. [2011]. A hazai kórházak hatékonyságának elemzése a Data Envelopment Analysis (DEA) módszerének alkalmazásával.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),10(Egészség-gazdaságtani különszám): 22-29. 8 old.

 20. Dózsa, Cs., Kövi, R., Ecseki, A. [2010]. Változások az aktív fekvőbeteg-szakellátás egyes szakmacsoportjaiban az utóbbi 10 évben I-II. rész.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 9(5), 15-19 5 old.; 9(9): 13-18. 6 old.

 21. Dózsa, Cs. [2009]. Krónikus betegség-gondozási programok Európában.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 8(6): 26-30. 5 old.

 22. Dózsa, Cs., Borcsek, B. [2008]. Az otthoni szakápolás középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája.Otthonápolási Magazin,6(1): 5-21. 17 old.

 23. Dózsa, Cs., Borcsek, B., Pusztai, E. [2008]. Az orvostechnikai eszközök és eljárások (egészségügyi technológiák) biztosítási támogatásba történő befogadásának és felülvizsgálatának eljárásáról szóló rendelet koncepciójának kidolgozása.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 7(6), 15-21
 24. Dózsa, Cs., Kiss, Zs., Nagy, J., Kerekesné Ketzer, É., Borcsek, B. [2007]. A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 6(1 ksz.: Egészség-gazdaságtani különszám), 25-31
 25. Dózsa, Cs., Dérer, I., Boncz, I., Takács, E. [2006]. Az OEP szolgáltatásvásárlói és biztosítói szerepének erősítése, mint a magyar egészségügyi rendszer reformjának egyik fontos eszköze: 2. r.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 5(8), 5-16
 26. Dózsa, Cs., Dérer, I., Takács, E., Bodnár, V. [2006]. Az OEP szolgáltatásvásárlói szerepének erősítése: 1. [r.], A működés korszerűsítésének lehetőségei.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 5(4), 5-21
 27. Dózsa, Cs. [2005]. A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönző hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 4(4), 18-22
 28. Dózsa, Cs. [2004]. “Agresszív” HBCS politika Magyarországon: kérdések és válaszok a HBCS rendszer működésével és jövőjével kapcsolatban.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 3(4), 14-20
 29. Dózsa, Cs., Gresz, M., Borcsek, B., Sántha, K. Boncz, I. [2004]. A sürgősségi ellátórendszer átalakításának koncepciója.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 42(5), 5-16
 30. Dózsa, Cs. [2004]. HBCS verziófrissítés 4.3-ról 5.0-ra: a 2004. évi teljesítményfinanszírozás célkitűzései.Kórház, 11(6), 16-18
 31. Dózsa, Cs., Nagy, B., Borsos, K., Muszbek, N., Boncz, I. [2003]. Az egészségügy-gazdaságtan aktuális kérdései.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(7), 24-29.
 32. Dózsa, Cs., Borcsek, B., Boncz, I. [2003]. Az Egészségbiztosítási Alap bevételi és kiadási oldalának elemzése 1994-2002.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 41(5), 9-16
 33. Dózsa, Cs. [2003]. Az OEP finanszírozási elképzelései és egyéb tévelygések: X. Jubileumi Egészségügyi Napok, Siófok, 2003. május 30.: 1-2. r.Recept, 14 (6/7, 8), 4-7/4-12
 34. Dózsa, Cs., Kisbenedekné Gulyás, K., Borcsek, B. [2003]. Az otthoni szakápolás hatéves fejlődése egészségbiztosítási szemmel.Ápolásügy,16(2), 16-22

Társszerző

 1. Cseh B., Dózsa Cs. [2016] Átmeneti ellátások – a bentlakásos szociális intézmények keretén belül végzett tevékenységek és az ehhez kapcsolódó egészségügyi szükségletek elemzése.Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME),16(6): 24-29. 6 old.

 2. Remetehegyi I., Dózsa Cs.,Németh É. [2016]. Népegészségügy az egészségügyben – Az Egészségfejlesztési Irodák fennmaradásának kérdései.Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME),15(1): 36-40. 5 old.

 3. Gresz, M, Borbás, F., Dózsa, Cs. [2016]. A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi adatainak elemzése – úttalan utakon…Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME), 15(2) 2. szám, 63-67. oldal 5 old.

 4. Kővári, O., Dózsa, Cs., Pál, M. [2015]. A laborkassza helyzete Magyarországon.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),14(8): 14-19. 6 old.

 5. Páll, N., Kováts, T., Kövi, R., Dózsa, Cs.,Pollner, P. [2014]. Csípőprotézis és mozaikplasztika beavatkozások eredményessége Magyarországon. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 13(Egészség-gazdaságtani különszám): 43-46. 4 old.

 6. Malbaski, N., Dózsa, Cs.[2014]. Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),13(10): 5-11. 7 old.

 7. Gresz, M., Farkas-Borbás, F., Dózsa, Cs. [2016]. A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi adatainak elemzése – úttalan utakon… IME, 2016. XV. évfolyam 2. szám, 63-67. oldal.

 8. Gresz M., Borbás F, Csordás A., Dózsa, Cs.[2012]. A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi adatainak elemzése: Elemzési javaslatok az idősellátás és az átmeneti ellátások témakörére.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME)13(2): 7-12. 5 old.

 9. Moizs, M., Bajzik, G., Malbaski, N., Deé, K., Lelovics, Zs., Dózsa, Cs.; Strausz János; Repa Imre. [2012]. A tüdőrák-szűrés újragondolása: egészség-gazdaságtani kérdések és megfontolások. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 50(5-6): 2-8. 7 old.

 10. Moizs, M., Malbaski N.,  Bajzik, G., Borcsek, B., Deé, K., Lelovics, Zs., Dózsa, Cs.; Strausz, J., Repa, I. [2012]. Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 11(10): 56-62. 7 old.

 11. Krenyácz, É., Benedek, Zs., Dózsa, Cs.[2011]. A hazai kórházi sürgősségi ellátás gazdálkodási és kontrolling lehetőségei.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),10(6): 24-30. 7 old.

 12. Szalainé Cseh, B., Dózsa Cs.[2011]. A MOFETTA kezelés – a kiaknázatlan nemzeti kincs. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 10(1): 45-49. 5 old.

 13. Ádány, R., Boncz, I., Dózsa Cs., Kozmann, Gy., Nagymajtényi, L., Sándor, J., Tompa, A.,  Kovács, A. [2010]. Az egészség-monitoring rendszer fejlesztésének szükségessége és lehetősége Magyarországon.  Népegészségügy, 87(4): 284-290. 7 old.

 14. Malbaski, N., Dózsa, Cs., Borcsek, B., Krenyácz, É. [2009]. A Regionális Egészségügyi Tanácsok által készítendő kapacitástanulmányok metodikája: az egészségügyi szakellátó rendszerek bemutatása és javaslat a fejlesztési irányvonalakra. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben(IME), 7(8): 20-24. 5 old.

 15. Nagy, B., Brandtmüller, Á., Dózsa, Cs.[2009]. Az állam újraelosztó szerepe Hollandia és Anglia egészségügyi piacán : Mindenki másképp csinálja? Társadalomkutatás: a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata, 27(2): 117-138. 22 old.

 16. Borcsek, B., Dózsa, Cs.[2008]. Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának “Területi együttműködések – szerveződések szolgáltatási szinten” blokkjából. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 7(2), 28-30
 17. Krenyácz, É., Döbrőssy, L., Gulácsi, L., Dózsa, Cs.[2007]. Gyakoribb daganatos megbetegedések társadalmi betegségterhe Magyarországon. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME),6(8), 41-44
 18. Érsek, K., Csillik, G., Dózsa, Cs., Gulácsi, L., Kárpáti, Zs., Mészáros, K., Österle, A. [2007]. A várható “demográfiai cunami” kezelésének lehetősége.Szociális Menedzser, 9(6), 15-24.
 19. Érsek, K., Mészáros, K., Dózsa, Cs., Gulácsi, L., Österle, A., Csillik, G., Kárpáti, Zs. [2007]. A várható “demográfiai cunami” kezelésének lehetőségei.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 6(1 ksz.: Egészség-gazdaságtani különszám), 32-40
 20. Sebestyén, A., Boncz, I., Farkas, G., Dózsa, Cs., Sándor, J., Nyárády, J. [2007]. Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben.Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 50(2), 95-106
 21. Brandtmüller, Á., Kárpáti, K., Májer, I., Boncz, I., Dózsa, Cs., Pékli, M., Gulácsi, L. [2006]. Költség-hatékonysági finanszírozási küszöb alkalmazása a gyakorlatban – nemzetközi kitekintés.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 5(3), 6-13
 22. Brandtmüller, Á., Kárpáti, K., Májer, I., Boncz, I., Dózsa, Cs., Pékli, M., Gulácsi, L. [2006]. Költséghatékonysági küszöbérték és egészségügyi technológiák finanszírozási döntéseiben.Egészségügyi Gazdasági Szemle,44(2), 18-24
 23. Gyenes, M., Dózsa, Cs., Balázs, P. [2006]. A fogászati prevenció helyzete Magyarországon II.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 44(1) 48-52
 24. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Tóth, F., Vámhidy, L. [2006]. Replantációk finanszírozási aspektusból.Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 49(1), 47-55
 25. Nagy, B., Falusi, Zs., Boncz, I., Dózsa, Cs., Gerendy, P. [2005]. A művesekezeltek ellátása Magyarországon, 2000-2003.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 43(5), 32-37
 26. Gyenes, M., Dózsa, Cs., Balázs, P. [2005]. A fogászati prevenció helyzete Európában: 1. r.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 43(5), 20-28
 27. Boncz, I., Sebestyén, A., Döbrössy, L., Péntek, Z., Kovács, A., Dózsa, Cs., Budai, A., Ember, I. [2005]. A szervezett emlőszűrési program 2002-2003. évi részvételi arányai és a program hatása a diagnosztikus és szűrési célú mammográfiák számára.Orvosi Hetilap:, 146(38), 1963-1970
 28. Boncz, I., Dózsa, Cs., Ember, I., Hoffer, G., Sebestyén, A., [2005]. A 2002. évi szervezett lakossági emlőszűrés monitorozásának eredményei.Magyar Onkológia, 49(2), 109-115
 29. Boncz, I., Dózsa, Cs.[2004]. A méhnyakrák népegészségügyi célú szűrésének előzetes finanszírozói értékelése. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 3(10), 9-11
 30. Gresz, M., Dózsa, Cs.[2004]. Az extrafinanszírozási kérelmek a hazai kórház-finanszírozásban: reflexiók Zakariás Imre és dr. Pásztélyi Zsolt cikkére. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 3(1), 5-8
 31. Nagy, B., Dózsa, Cs., Boncz, I. [2004]. A fejkvótaszámítás továbbfejlesztésének lehetőségei az irányított betegellátási rendszerben.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 42(2), 15-24
 32. Takács, E., Dózsa, Cs., Gresz, M. [2004]. Modell 2, belépési pont csak 1 lehet: a sürgősségi betegellátás a kórházi menedzsment szemszögéből.Kórház,11(7/8), 30-31
 33. Boncz, I., Dózsa, Cs., Sebestyén, A., Gulácsi, L. [2004]. A profitérdekelt vállalkozások és a nonprofit szektor részesedése az egészségbiztosítási forrásokból.Orvosi Hetilap, 145(34), 1757-1757
 34. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Nyárády, J. [2004]. Trochantertáji törések ellátásának költségvizsgálata a műtéti eljárások és a progresszív ellátási szintek szerint finanszírozói szemszögből.Orvosi Hetilap, 145(21), 115-1121
 35. Boncz, I., Horváth, Á., Jónásné Katona, K., Dózsa, Cs.[2004]. Az irányított betegellátási rendszer fejlődése és működése. Lege Artis Medicinae,14(6), 448-449
 36. Boncz, I., Sándor, J., Oláh, A., Betlehem, J., Sebestyén, A., Kisbenedekné, Gulyás K., Dózsa, Cs.[2004]. Az otthoni szakápolás igénybevételének területi egyenlőtlenségei a dél-dunántúli térségben. Lege Artis Medicinae,14( 1), 47-52
 37. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Pál, M., Sándor, J., Palásti, J., Betlehem, J., Ember, I. [2004]. A colorectalis szűrések egészség-gazdaságtani elemzése.Magyar Onkológia, 48(2), 111-115
 38. Oláh, A., Sándor, J., Boncz, I., Betlehem, J., Sebestyén, A., Kisbenedekné Gulyás, K., Dózsa, Cs.[2004]. Kistérségi egyenlőtlenségek az otthoni szakápolás vonatkozásában a dél-dunántúli térségben. Nővér, 17(5), 17-26
 39. Kövi, R., Nagy, J., Dózsa, Cs.[2003]. Az ambuláns HBCS kialakításának lehetőségei. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(10), 5-9
 40. Boncz, I., Nagy, B., Dózsa, Cs.[2003]. Irányított Betegellátási Modell (IBM): a fejkvótaszámítás szerepe és módszertana. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(6), 19-22
 41. Boncz, I., Nagy, B., Dózsa, Cs.[2003]. Irányított Betegellátási Modell (IBM) II: managed care Nagy-Britanniában és az eszközrendszer elemei. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(5), 10-13
 42. Boncz, I., Nagy, B., Dózsa, Cs.[2003]. Irányított Betegellátási Modell (IBM): a managed care helye a finanszírozási rendszerben, alapelvek és az Amerikai Egyesült Államok példája. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(4), 15-21
 43. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Pál, M., Bánóczy, J. [2003]. Fogászati preventív vizsgálatok Magyarországon.Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 2(3), 15-22
 44. Gabányi, J., Boncz, I., Dózsa, Cs.[2003]. A francia egészségügyi rendszer működése, különös tekintettel a tartós ellátási formák jellemzőire.Egészségügyi Gazdasági Szemle, 41(6), 5-8.
 45. Boncz, I., Gabányi, J., Sebestyén, A., Betlehem, J., Gulácsi, L., Dózsa Cs. [2003]. Hosszú idejű ellátás és ápolásbiztosítás Hollandiában.Egészségügyi Menedzsment,5(3), 62-67
 46. Boncz, I., Dózsa, Cs., Kiss, J., Kiss, Zs. [2003]. A fix díjas (input) finanszírozás részleges alkalmazásának lehetőségei: tapasztalatok a HBCS-finanszírozás alapján: 2. r.Kórház, 10(11), 12-13
 47. Boncz, I., Dózsa, Cs., Kiss, J., Kiss, Zs. [2003]. A fix díjas (input) finanszírozás részleges alkalmazásának lehetőségei: tapasztalatok a HBCS-finanszírozás alapján.Kórház, 10(10), 14-15
 48. Csedő, Z., Nagy, B., Dobák, M., Dózsa , Cs., Gulácsi, L. [2003]. Új modellek a modellben: felső vezetői kihívások az irányított betegellátási modell tükrében.Orvosi Hetilap, 144(23), 1135-1143
 49. Boncz, I., Sebestyén, A., Gulácsi, L., Pál, M., Dózsa, Cs.[2003]. Az emlőrákszűrések egészség-gazdaságtani elemzése. Magyar Onkológia,47(2), 149-154
 50. Boncz, I., Sebestyén, A., Pál, M., Dózsa, Cs.[2002]. Az emlőszűrések értékelése egészségbiztosítási oldalról. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 1(5), 12-15
 51. Nagy, B., Dózsa, Cs.[2002]. Az irányított betegellátási program tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 40(4), 479-332
 52. Szende, Á., Dózsa, Cs., Janky, B., Szívós, P. [2002]. A magyar egészségügy finanszírozásának tehermegoszlása.Egészségügyi Gazdasági Szemle,40(3), 273-291
 53. Nagy, B., Dózsa, Cs.[2002]. Az irányított betegellátási modellkísérlet tapasztalatai. Egészségügyi Menedzsment, 4(4) 55-60
 54. Gulácsi, L, Dávid, T, Dózsa, Cs.[2002]. Pricing and reimbursement of drugs and medical devices in Hungary. Eur J Health Econ, 3(4), 271-278
 55. Szende, Á., Mogyorósy, Z., Muszbek, N., Nagy, J., Pallos, G., Dózsa, Cs.[2002]. Methodological guidelines for conducting economic evaluation of healthcare interventions in Hungary: a Hungarian proposal for methodology standards.Eur J Health Econ, 3(3), 196-202
 56. Boncz, I., Dózsa, Cs.[2002]. Az egészségbiztosítási és egészségfinanszírozási rendszer változásai 1992-2002. MOTESZ Magazin, (6), 52-55
 57. Boncz, I., Sebestyén, A., Dávid, T., Bidló, J., Dózsa, Cs.[2002]. Normatív (HBCS szerinti) és tényleges kórházi gyógyszerköltség az aktív fekvőbeteg szakellátásban. Gyógyszerészet, 46(5), 543-546
 58. Bánóczy, J., Dombi, Cs., Dózsa, Cs., et al. [2001]. Rizikótényezők a szájüregi daganatok kialakulásában: a 2001. március 24-én a Semmelweis Egyetemen tartott symposium-munkaértekezlet ajánlásai.Magyar Onkológia,45(2), 158-159
 59. Donkáné Verebes, É., Dózsa, Cs.[1999]. Az irányított betegellátás modellkísérlet kezdeti tapasztalatai és a továbblépés lehetősége.Egészségügyi Menedzsment, 1(1), 41-45

Első szerző

 1. Dózsa Cs. [2019]. Egészség, gazdaság. ln: Egészségesen gyógyulni. A centripetális infekciókontroll kézikönyve. Szerkesztette: Barcs I. Semmelweis Kiadó. ISBN 978-963-331-468-5 Budapest, 41-67. old.

 2. Dózsa, Cs., Ecseki, A, Lipták, M., Mihalicza, P. [2010]. A kórházak technikai hatékonyságának elemzése és hazai alkalmazása.ESKI füzetek 7., Budapest, ESKI:46 old.

 3. Dózsa, Cs. [2010]. Eredményalapú forrásallokáció.In: Bodrogi, J. (szerk.) A magyar egészségÜGY – Társadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép.Budapest, Semmelweis: 82-123. 41 old.

 4. Dózsa, Cs. [2008]. 2006-2007-es évek az egészségügyben: reformtervek és programok kavalkádja.: Sándor, P., Tolnai, Á., Vass, L. (szerk.) Magyarország Politikai Évkönyve 2007.Budapest: Kossuth
 5. Dózsa, Cs. [2003]. Szűrések, onkológia, finanszírozás.In: Dózsa, Cs,, Sebestyén, A. (szerk.) Fej-nyaki daganatok prevenciója és ellátása. Pécs: Országos Egészségbiztosítási Pénztár; 81-101
 6. Dózsa, Cs. [1995]. Az időskori szociális gondozó intézmények.In: Kötet az Idősekről, Esély Füzetek, Budapest: Esély; 61-88
 7. Dózsa, Cs., Greff, K. [1991]. Önkormányzati választás Verőcén, 1990.In: Önkormányzati választások Magyarországon tanulmánykötet (a dolgozat TDK második díjat nyert a BKE-en 1991-ben)

Társszerző

 1. Dózsa, Cs., Szigeti, Sz. [2015]. Hungary. In: Maresso, A. et al. (Eds.) Economic crisis, health systems and health in Europe Country experiences. Observatory Studies Series 41, World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies: 396-400. 5 old.
 2. Final Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme [2013]. Panel Chair: Busquin, P., Panel Members: Aarts, E., Dózsa, Cs.,Mollenkopf, H., Uusikylä, P., Rapporteur: Sharpe, M. European Commission, European Union, 44 old.
 3. Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme [2010]. Panel members: Kuneva, M. (Chair), Dózsa, Cs.,Mann, E., Miles, I., Parent, AS, Vasconcelos, D., Millard, J. (Rapporteur) European Commission, European Union, 77 old.
 4. Nagy, J., Dózsa, Cs.,Boncz, I. [2008]. Experiences With the Application of the DRG Principle in Hungary. In: Kimberly, J., de Pouvourville, G., d’Aunno, T. (Eds.) The Globalization of Management Innovation in Health Care,Cambridge University Press: 284-319. 36 old.
 1. Kiss, I., Kapócs, G., Dózsa, Cs.(szerk.) [2006]. A szív és érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának nemzeti programja.Budapest: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége; 77 pp.
 2. Pikó, K., Berényi, T., Dózsa, Cs., et al. (szerk.) [2006]. A hazai sürgősségi ellátás fejlesztésének programja.
  Elérhető: http://www.aleph.hu/~motesz/docs/surgosseginp.pdf
 3. Nagy, B., Dózsa, Cs. [2005]. Az egészségbiztosítás.In: Gulácsi, L. (szerk.) Egészség-gazdaságtan. Budapest: Medicina; 309-347
 4. Boncz, I., Sebestyén, A., Pál, M., Sándor, J., Dózsa, Cs., Gulácsi, L. [2005]. A szervezett lakossági méhnyak-, emlő- és colorectalis szűrővizsgálatok egészség-gazdaságtani vonatkozásai.In: Gulácsi, L. (szerk.) Egészség-gazdaságtan. Budapest: Medicina; 519-538
 5. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs.[2003]. A német ápolásbiztosítási rendszer és magyar adaptációjának lehetőségei. In: Betlehem, J., Oláh, A. (szerk.) Ápolói kihívások a XXI. század elején. Pécs: Magyar Ápolástudományi Társaság; 18-31
 6. Orosz, É., Szende, Á., Kaló, Z., Dózsa, Cs.[1995]. Átalakulás az egészségügyben: az önkormányzati kórházak helyzete, alkalmazkodási törekvései és privatizációs lépései. Budapest: Aktív Társ. Alapítvány; 125 pp.
 7. Orosz, É., Szende, Á., Kaló, Z., Dózsa, Cs.[1994]. Átalakulás az egészségügyben és Kórháztanulmányok. ATA; 100-117
 8. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez.Egészségügyi Közlöny, LII(11); (társszerző)
  Angol fordításban megjelent: Szende, Á., Mogyorósy, Z., Muszbek, N., Nagy, J., Pallos, G., Dózsa, Cs. [2002]. Methodological guidelines for conducting economic evaluation of healthcare interventions in Hungary: a Hungarian proposal for methodology standards. Eur J Health Econ, 3(3) 196-205

Első szerző

 1. Dózsa, Cs., Kaló, Z., Nagy, L., Borcsek, B., Brandtmüller, Á., Betlehem, J., Sebestyén, A., Gulácsi, L. [2006]. Development of health economics in Hungary between 1990-2006.Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):4-6
 2. Dózsa, Cs., Nagy, J., Sebestyén, A., Kövi, R.., Borcsek, B., Boncz, I. [2006]. Turning the uniform DRG base-rate into a volumecontrol contract in the Hungarian DRG system.Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):31
 3. Dózsa Cs, Borcsek, B., Boncz, I., et al. [2005]. Experiences of Adoption of the Directive 89/105/EEC of the Council of the European Communities on Transparency in Hungary.Italian Journal of Public Health, 3(S1 – Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Italy, Rome, 20-22 June 2005):139
 4. Dózsa, Cs., Morvai, T., Borcsek, B., Varga, J., Szalai, K. [2005]. The integrated development of the complex hospice-palliative care in in-patient and home care in Hungary — The pilot program of the National Health Insurance Fund.European Journal of Palliative Care, Abstracts of the 9th -Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Aachen, Germany, 8-10 April 2005:113

Társszerző

 1. Boncz, I., Evetovits, T., Dózsa, Cs.,Sebestyén, A., Gulácsi, L., Ágoston, i., Endrei, D., Csákvári, T., Getzen, TE., [2015]. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value in Health Regional Issues, 7: 27–33. 7 old.
 2. Gyenes, M., Dózsa, Cs., Eaton, K.A. [2006]. A pilot of innovative approaches to group at risk of oral disease in Hungary.Community Dental Health 23(3) (The 11th Annual Conference of The European Association of Denatl Public Health, 7-9 September Prague, Czech Republic: Scientific Abstracts)
 3. Boncz, I., Sebestyén, A., Betlehem, J., Oláh, A., Dózsa, Cs., Gulácsi, L. [2006]. Introduction of health economics into decision making on public health interventions.Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):20
 4. Borcsek, B., Dózsa, Cs., Boncz, I., Nagy, J., Daubner, M., Rupnik, E., Ilku, L, Lakatosné Kovács, A. [2006]. Striving after the general extension of the transparent coverage policy system – transformation of coverage system over medical devices.Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):20
 5. Falusi, Zs., Boncz, I., Nagy, B., Sebestyén, A., Kóti, T., Dózsa, Cs.[2006]. Savings in the Hungarian managed care pilot programme between 1999-2004. Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):34
 6. Nagy J., Dózsa, Cs., Boncz, I., Borcsek, B. [2006]. DRGs in focus of reimbursement of acute hospital care – Hungarian experiences.Eur J Health Econom, 7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):72
 7. Betlehem, J., Oláh, A., Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., [2006]. Geographical Information system (GIS) analysis of small area inequalities in home care expenditures in Hungary.Eur J Health Econom,7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):108
 8. Gyenes, M., Dózsa, Cs., Balázs, P. [2006]. Oral health Prevention plan of the National Health Insurance Fund in Hungary.Eur J Health Econom,7(S1 – 6th European Conference on Health Economics “Health economics without frontiers” July 6-9, 2006 – Budapest, Hungary, Abstracts):117
 9. Borcsek, B., Boncz, I., Dózsa, Cs., Nagy, J., Reszegi, Cs. A. [2005]. The Systematic literature review of the gamma knife.Italian Journal of Public Health, 3(S1 – Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Italy, Rome, 20-22 June 2005):178
 10. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Hoffer, G., Ember, I. [2004]. A szervezett lakossági emlőszűrések részvételi arányai (2002-2003).Magyar Onkológia,48(3S):3.
 11. Boncz, I., Sebestyén, A., Hoffer, G., Dózsa, Cs., Ember, I. [2004]. A 2002. évi szervezett lakossági emlőszűrések utánkövetésének eredményei.Magyar Onkológia, 48(3S):25.
 12. Muszbek, K., Dózsa, Cs., Hegedűs, K., Szöllősi, M. [2004]. A palliatív ellátás integrációja az egészségügybe.Magyar Onkológia, 48(3S):41.
 13. Sebestyén, A., Boncz, I., Tóth, F., Dózsa, Cs., Nyárády, J. [2004]. Analysis of replantations from professional and health-economics point of view.Magyar traumatológia, ortopédia, kézsebészet és plasztikai sebészet, 47(S2):316.
 14. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa Cs., Pál, M., Nyárády, J. [2004]. The effect of the implementation of Diagnosis Related Groups (DRGs) on trauma care in Hungary.Eur J Trauma, 30(S1):180-181.
 15. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Tóth, F., Nyárády, J. [2004]. Analysis of femur neck fracture in Hungary from professional, public health and health economics point of view.Eur J Trauma, 30(S1):174.
 16. Boncz, I., Hoffer, G., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Sándor, J. [2004]. Clinical and financial outcomes of the Hungarian organized breast cancer screening program.Eur J Surg Oncol, 30(2):141.
 17. Sebestyén, A., Boncz, I., Sándor, J., Dózsa, Cs., Nyárády, J. [2003]. Combnyaktörések primer ellátását követő halálozások értékelése Magyarországon.Ca és csont – A kalcium-és csontanyagcsere patofiziológiája és betegségei, 7(1):10-11.
 18. Sebestyén, A., Boncz, I., Pál, M., Dózsa, Cs.[2003]. Connection between the stadium of breast cancer and the health insurance cost of treatment on three years follow-up. Eur J Cancer, 1(3): S16.

Első szerző

 1. Dózsa, Cs., Herczeg A., Kövi R., [2018]. Impact of minimally invasive treatments for peripheral artery disease in Hungary. 21th Annual European Congress International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Spain, Barcelona, 10-14 November 2018.
 2. Dózsa, Cs., Illés, L.,Jankus, K., [2017].Structural Changein the Hungarian HealthCare System. 20th Annual European Congress International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Scotland, Glasgow, 4-8 November 2017.
 3. Dózsa, Cs., Borcsek, B. [2011].Development of a standard reimbursement dossier for the evaluation of effectiveness and cost-effectiveness of a new medical device (Nebulizer Mini-Plus). 14th Annual European Congress International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research(ISPOR), Spain, Madrid, 5-8 November 2011.

 4. Dózsa, Cs., Ecseki, A., Borcsek, B. [2010]. Measuring efficiency in the Hungarian hospital sector.8thEuropean Conference on Health Economics (ECHE),Finland, Helsinki, 7. July 2010.

 5. Dózsa, Cs., Nagy, J., Borcsek, B. [2008]. Successfully reduced acute hospital capacities in Hungary?7th European Conference on Health Economics “Health Economics and Global Renessaince” Italy, Roma, 23-26 July 2008
 6. Dózsa Cs. [2008]. Structural changes and challenges in the hospital sector in Hungary.Health policy and health economics – Hot issues – Conference of Visiting Professors at the Corvinus University of Budapest, Hungary, Budapest, Corvinus University of Budapest, 3 March 2008
 7. Dózsa, Cs., Borcsek, B., Nagy, J. [2007]. Development of the new, cost-effective reimbursement system of chemotherapies in Hungary.Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Spain, Barcelona, 17-20 June 2007
 8. Dózsa, Cs., Csillik, G., Kárpáti, Zs. [2007]. Towards a New Long-Term Care Approach in Hungary; how to cope with demographic cunami?Ageing and Long-Term Care – Challenges and Developments in Hungary in a European Perspective, Hungary, Budapest, Corvinus University of Budapest, 6 March 2007
 9. Dózsa, Cs. [2006]. Priority setting and financing thresholds from the perspective of the decision-maker, Ministry of Health Hungary.6th European Conference on Health Economics (ECHE), Hungary, Budapest, 6-9 July 2006
 10. Moderator of the Coverage policy in the NHS and in Hungary – consultative meeting, Hungary, Budapest, Corvinus University of Budapest, 20 March 2006
 11. Dózsa, Cs., Brandtmüller, Á,. Boncz, I., Sebestyén, A., Borcsek, B. [2005]. The effect of volume control on the DRG based activity of acute hospitals in Hungary(poster presentation). 5th World Congress of the International Health Economics Association (iHEA), Spain, Barcelona, 10-14 July 2005
 12. Dózsa, Cs., Nagy, J., Boncz, I., Borcsek, B. [2004]. Case-mix and the modernization process of the health care system in Hungary.Patient Classification Systems Europe (PCS/E) 20th International Working Conference, Hungary, Budapest, 27-30 October 2004
 13. Dózsa, Cs., Lovas, K. [2004]. Health care coverage policy issues in Hungary – The adoption of the Council (transparency) Directive 89/105/EEC.CEE Pharmaceutical Conference, Hungary, Budapest, 29-30 September 2004
 14. Dózsa, Cs., Lovas, K. [2004]. Influence of EU accession on the Hungarian drug reimbursement system.CEE Pharmaceutical Conference, Hungary, Budapest, 29-30 September 2004
 15. Dózsa, Cs., Boncz, I., Nagy, B., Gulácsi, L., Sebestyén, A., Horváth, Á. [2004]. Experiences of GP fundholding and managed care in a transitional country, Hungary(poster presentation). 5th European Conference on Health Economics (ECHE), United Kingdom, London, 8-11 September 2004
 16. Dózsa, Cs., Boncz., I., Kövi., R., Nagy, J., Borcsek, B., Hagymásy, J. [2004]. The adoption of the Council (transparency) Directive 89/105/EEC in Hungary(poster presentation). Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Poland, Krakow, May 30 – June 2 2004
 17. Dózsa, Cs., Bidló, J. [2003]. Synchronising different approaches in coverage policy and reimbursement in the Hungarian health care system.International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) 6th Annual European Congress, Spain, Barcelona, 9-11 November 2003
 18. Dózsa, Cs., Boncz, I., Nagy, B., Gulácsi, L., Sebestyén, A. [2003]. Application of HMO model in a transitional country, Hungary.4th World Congress of the International Health Economics Association (iHEA), United States of America, San Francisco, 15-18 July 2003
 19. Dózsa, Cs., Nagy, J., Boncz, I. [2002]. The Impact of DRGs in Hungary – Why Hospital Utilization Rates Have Not Changed.United States Agency for International Development (USAID) Conference, United States of America, Washington, 28-31 July 2002
 20. Dózsa, Cs., Trofimovs, I., Nagy, B., Lepp-Gazdag, A., Brandtmüller, A. [2002]. Health care coverage policy issues in Hungary.International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC) 18th Annual Meeting, Germany, Berlin, 9-12 June 2002

Társszerző

 1. Nagy, J., Dózsa, Cs., Kiss, Zs., Borcsek, B. [2008]. Price regulation in active hospital care within the framework of DRG system in Hungary.7th European Conference on Health Economics “Health Economics and Global Renessaince” Italy, Roma, 23-26 July 2008
 2. Nagy, B., Dózsa, Cs., Sipos, J. [2008]. Implementing risk adjusted capitation payments with health care reforms: the case of Hungary(poster presentation). 7th European Conference on Health Economics “Health Economics and Global Renessaince”Italy, Roma, 23-26 July 2008
 3. Nagy, J., Dózsa, Cs., Borcsek, B., Kiss, Zs., Kerekes, É. [2007]. Refinement of DRGs reimbursement for chemotherapies bases on medical protocol in Hungary.Patient Classification Systems International (PCSI) 23rd Working Conference, Italy, Venice, 7-10 November 2007
 4. Borcsek, B., Dózsa, Cs., Nagy, J. [2007]. The development of Priority Setting in Hungary from the perspective of the decision-makers(poster presentation). Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Spain, Barcelona, June 17-20 2007
 5. Boncz, I., Sebestyén, A., Betlehem, J., Oláh, A., Dózsa, Cs., Gulácsi, L. [2006]. Introduction of health economics into decision making on public health interventions.6th European Conference on Health Economics (ECHE), Hungary, Budapest, 6-9 July 2006
 6. Muszbek, K., Dózsa, Cs.[2006]. Hungarian model – Hungarian model on hospice palliative care. 6th European Conference on Health Economics (ECHE), Hungary, Budapest, 6-9 July 2006
 7. Boncz, I., Nagy, J., Sebestyén., A., Kövi, R., Dózsa, Cs.[2004]. 10 years of experiences of the nation-wide application of the DRG principle in Hungary. Patient Classification Systems Europe (PCS/E) 20th International Working Conference, Hungary, Budapest, 27-30 October 2004
 8. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Nyárády, J. [2004]. Cost analysis of inpatient care of femur neck fractures on a 2 years follow-up based on the Hungarian HBCS system.Patient Classification Systems Europe (PCS/E) 20th International Working Conference, Hungary, Budapest, 27-30 October 2004
 9. Nagy, J., Karátsonyi, A., Kerekes, É., Kövi, R., Dózsa, Cs., Boncz, I. [2004]. Forward to integrate the health care process and classification systems.Patient Classification Systems Europe (PCS/E) 20th International Working Conference, Hungary, Budapest, 27-30 October 2004
 10. Boncz, I., Dózsa, Cs., Gulácsi, L., Sebestyén, A. [2004]. Public-private mix and public-private partnership in an emerging economy, Hungary(poster presentation). 5th European Conference on Health Economics (ECHE), United Kingdom, London, 8-11 September 2004
 11. Boncz, I., Hoffer, G., Sándor, J., Sebestyén, A., Dózsa, Cs.[2004]. Experiences of the first year of the Hungarian nation-wide breast cancer screening programme. Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Poland, Krakow, May 30 – June 2 2004.
 12. Borcsek, B., Boncz, I., Dózsa, Cs., Nagy, J., Kövi, R., Hagymásy, J. [2004]. The Systematic Literature Review of the Wireless Capsule Endoscopy.Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting, Poland, Krakow, May 30 – June 2 2004
 13. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Pál, M., Nyárády, J. [2004]. The effect of the implementation of Diagnosis Related Groups (DRGs) on trauma care in Hungary.6th European Trauma Congress (poster presentation), Czech Republic, Prague,16-19 May 2004.
 14. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Tóth, F., Nyárády, J. [2004]. Analysis of femur neck fracture in Hungary from professional, public health and health economics point of view(poster presentation). 6th European Trauma Congress, Czech Republic, Prague,16-19 May 2004
 15. Boncz, I., Hoffer, G., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Sándor J. [2004]. Clinical and financial outcomes of the Hungarian organized breast cancer screening program (poster presentation).12th Congress of European Society of Surgical Oncology, Hungary, Budapest, 31 March – 3 April 2004
 16. Boncz, I., Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Pál, M., Nyárády, J. [2003]. Market share and progressivity in trauma care according to the system of Diagnosis Related Groups (DRGs).Gerhard Küntscher Kreis Osteosynthese International Congress, Hungary, Budapest, 11-13 September 2003
 17. Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., Pál, M., Nyárády, J. [2003]. Cost analysis of the fracture of femur neck from purchaser’s point of view(poster presentation). Gerhard Küntscher Kreis Osteosynthese International Congress, Hungary, Budapest, 11-13 September 2003
 18. Sebestyén, A., Boncz, I.,, Pál, M., Dózsa, Cs.[2003]. Connection between the stadium of breast cancer and the health insurance cost of treatment on three years follow-up (poster presentation). Third European Conference on the Economics of Cancer, Belgium, Brussels, 7-9 September 2003
 19. Boncz, I., Sebestyén, A., Gulácsi, L., Dózsa, Cs., Nagy, B. [2003]. Comparative analysis of normative reimbursement and real costs of hospital drug use of acute in-patient care(poster presentation). 4th World Congress of the International Health Economics Association (iHEA), United States of America, San Francisco, 15-18 July 2003
 20. Nagy, B., Lepp-Gazdag, A., Dózsa, Cs., Boncz, I. [2003]. Developement of risk adjusted capitation payment system for Hungarian Managed Care Organizations(poster presentation). 4th World Congress of the International Health Economics Association (iHEA), United States of America, San Francisco, 15-18 July 2003
 21. Boncz, I., Sebestyén, A., Gulácsi, L., Pál, M., Dózsa, Cs.[2003]. Health economics analysis of breast cancer screening. 2nd Congress of the World Society for Breast Health, Hungary, Budapest, 24-28 June 2003.